Om NDA

NDA ble dannet av det britiske mediaselskapet Arts Alliance Media (AAM) og Kristiansand D-Kinoallianse AS (KDKA) i 2006. Selskapene har forent ulik kompetanse og erfaring knyttet til digitalt kinoutstyr og D-kinodrift, og NDA driver nå ett av de to nasjonale forsøkene med D-kino i Norge. Pilotprosjektene løper frem til oktober 2008.

 

Digitaliseringen av norske kinoer innebærer store investeringer for den enkelte kino, noe som også betyr at mange kinoer ikke vil ha mulighet til å dekke disse kostnadene, og derfor står i fare for å "dø" når den digitale utrullingen og distribusjon av digital film starter for fullt. Av den grunn ble det tidlig påpekt at det måtte etableres nasjonale finansieringsløsninger som sikrer Norges særegne kinostruktur. I Filmmeldingen (mars 2007) ble det konkludert at det offentlige har et ansvar for at både små og mellomstore norske kinoer skal bli digitalisert, og det er nå avsatt offentlige midler (gjennom Norsk kino- og film fond) som skal gi tilskudd til innføringen av D-kinoutstyr i alle norske kinoer. FILM&KINO er ansvarlige for å administrere den fremtidige nasjonale utrullingen og fordelingen av offentlige tilskudd.

NDA filmer
Digitale filmer som vises nå
Digitale filmer som kommer
Digitale filmer vist til nå i pilotperioden
Nyheter
27.05.2008 Teknisk seminar i Oslo 19-21 mai
10.04.2008 NDA og Aurora Kino utfører fibertest
14.02.2008 Nyttig informasjon for maskinister
14.04.2008 Nye d-kinosaler i Norge